fbpx

Apartmány pod Mariánskými schody

Adresa: Údolní 176, Desná v Jizerských horách    Mobil rezervace : 722 505 596 (8.00 - 20.00 hod.)  Email : info@apartmanyvjizerkach.cz FB
Přímá rezervace je vždy nejvýhodnější, kontaktujte paní Bajerovu.

Ubytovací řád

Vážení hosté, vítáme Vás v našem apartmánovém domě a přejeme Vám příjemný pobyt

1. Apartmánový dům ubytuje hosta po řádném zaevidování. Za tím účelem předloží host svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.
2. Host využívá apartmán po dobu, kterou sjednal s ubytovatelem.
3. Apartmánový dům a apartmány jsou nekuřácké. Při porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 5 000,-Kč,pri opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžitě ukončení pobytu zákazníka bez jakékoli náhrady či kompenzace.
4. Na základě objednaného ubytování provozovatel rezervuje pokoj nejpozději do 18.00 hodin, není – li dohodnuto jinak.
5. Není – li ubytovací doba předem sjednána, uvolní host pokoj nejpozději do 10.00 hodin posledního dne ubytování. Neučiní – li tak, může mu hotel účtovat pobyt i za následující den.
6. V době od 22.00 hod. do7.00 hod. host v apartmánovém domě dodržuje noční klid.
7. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu apartmánový dům – pokud může vyhovět – nabídnout i jiný byt než ten, ve kterém byl původně ubytován.
8. V Apartmánovém domě nejsou pejsci, kočky a jiná zvířatka z hygienických a bezpečnostních důvodu akceptováni (výjimkou jsou asistenční psi).
9. Krbova kamna ve společenských místnostech slouží pro vytvoření celkové pobytové pohody. Je zakázáno v nich spalovat jakýkoli druh odpadu, k topeni je určeno připravené dřevo, nebo vlastní brikety.
10. Užívání apartmánových bytů je dovoleno osobám, které nejsou stiženy infekčními nemocemi.
11. Přijímaní návštěv v apartmánovém domě, může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem ředitelky Bajerové a to po zapsání do knihy návštěv a pouze v době od 8.00 hod. do 22.00 hod.
12. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a
neuhradily poplatek za ubytování.
13. V pokoji nebo společenských prostorách apartmáno vého domu není dovoleno bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
14. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů.
15. Rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hoste odpovídají za vlastni bezpečnost.
16. Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věci v něm.
17. Při odchodu z bytu je host povinen v den ukončení pobytu, zhasnout světla a klíč odevzdat osobně personálu. Pokud host hodlá opustit ubytovaní v brzkých ranních hodinách, je při odchodu povinen vložit klíč do schránky, nebo se domluvit s ředitelkou.
V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč.
18. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji ani v jiných společenských prostorách apartmánového domu.
19. Byty jsou hostům předány bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil. Zařízení apartmánového bytu využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození bytu, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny
20. Od naších hostu očekáváme, že budou udržovat čistotu v domě i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. V případě znečistěného oděvu či obuvi je host povinen se před vstupem převléct či přezout.
21. Po objektu se host pohybuje pouze v domácí obuvi (přezůvkové obuvi), je nepřípustné chodit v tzv. přezkáčích, snowboardových botách, pohorkách apod. K uskladnění sportovních potřeb (lyže, snowboard, běžky, sáně, boby apod.) je určen výlučně prostor lyžárny, kterou je host pokaždé povinen ve vlastním zájmu zamykat.
22. Hostům není dovoleno brát na pokoje jakékoli sportovní nářadí.
23. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánového domu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech domu, nenese provozovatel apartmánového domu žádnou odpovědnost.
24. Za ubytovací a poskytnuté služby host platí zpravidla před ubytováním.
25. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení apartmánového domu a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu
26. V případě, že host nedodržuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu, má vedení hotelu právo od smlouvy na poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
27. Host přijetím ubytovaní souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řadu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

Závěrečná ustanovení
– Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
– Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

Ubytovací řád je platný od 19. ledna 2019