fbpx

Apartmány pod Mariánskými schody

Adresa: Údolní 176, Desná v Jizerských horách    Mobil rezervace : 722 505 596 (8.00 - 20.00 hod.)  Email : info@apartmanyvjizerkach.cz FB
Přímá rezervace je vždy nejvýhodnější, kontaktujte paní Bajerovu.

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté, vítáme Vás v našem apartmánovém domě a děkujeme, že dodržujete všechna pravidla ubytovacího řádu. Pomáháte nám tak udržet vzhled i funkčnost vybavení na nejvyšší možné úrovni. Děkujeme – Vaší ohleduplnosti si vážíme!

1. Apartmánový dům ubytuje hosta po řádném zaevidování. Za tímto účelem předloží host svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.
2. Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat po hostovi složení peněžité jistoty 2000,- Kč. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši, pokud ubytovatel nenajde vadu.
3. Apartmánový dům a apartmány jsou nekuřácké. Při porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 5 000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu zákazníka bez jakékoli náhrady či kompenzace.
4. V apartmánovém domě nejsou psi, kočky a jiná zvířata z hygienických a bezpečnostních důvodů akceptována (výjimkou jsou asistenční psi).
5. Topení v apartmánu i ve společných prostorách je zajištěno přímotopnými nástěnnými tělesy. V koupelně je instalováno podlahové topení. Regulace teploty se provádí termostatem na stěně v blízkosti vchodu do místnosti. Pro nastavení žádané teploty otáčejte kolečkem, ryska ukazuje na příslušný údaj ve °C. Aktivace topného režimu je zobrazena rozsvícením červené kontrolky na těle termostatu. Při otevření okna dojde k automatickému zastavení topného režimu v příslušné místnosti. Prosíme tedy, abyste větrali pouze krátkodobě a intenzivně (otevřením celého okna na maximálně několik minut). Nemanipulujte prosím s nastavením režimů na přímotopných tělesech. Nevhodné nastavení by mohlo mít za následek nefunkčnost topného systému.
6. Upozornění: nikdy nezakrývejte přímotopná tělesa jakýmikoliv předměty, hrozí vznik požáru! Pokud potřebujete např. usušit ručníky nebo oblečení, umístěte je na skládací sušák (je k dispozici v každém apartmánu) a postavte ho před přímotopné těleso, ne však blíže než cca 50 cm od přední hrany tělesa.
7. Pokud zapnete topení nebo ohřívač vody (bojler), a ten přesto nefunguje, nejedná se o závadu. Dodavatel elektrické energie tyto spotřebiče 2x denně vždy na jednu hodinu dálkově odpojuje. Vyčkejte prosím, a pokud ani po uplynutí jedné hodiny nelze topení nebo ohřívač vody zapnout, kontaktujte provozovatele apartmánového domu.
8. V koupelně je instalováno odsávání vzduchu. Toto odsávání se spustí automaticky při zvýšení vlhkosti vzduchu nad stanovenou mez (např. při dlouhodobém sprchování). Odsávání bude v provozu, dokud vlhkost vzduchu nepoklesne pod přípustnou mez, což může trvat i několik hodin. Pro manuální spuštění odsávání stiskněte tlačítko v koupelně vedle vypínače osvětlení. V některých případech je potřeba podržet tlačítko i několik sekund, než se odsávání spustí. Po uplynutí nastaveného časového intervalu se odsávání samočinně vypne. Snažíme se předejít vznikání plísně v koupelnách.
9. Přijímání návštěv v apartmánovém domě je možné pouze se souhlasem provozovatele v době od 8:00 do 22:00 a to po zapsání do knihy návštěv.
10. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou k ubytování řádně přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
11. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů.
12. Rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hosté odpovídají za vlastní bezpečnost dítěte v hernách.
13. Ubytování neposkytuje službu denního úklidu apartmánu či denní výměny ručníků, tuto službu je však možné si připlatit dle aktuálně platného ceníku.
14. Ubytování nabízí možnost praní prádla dle platného ceníku. Více info: tel.: 722 505 596
15. Při odchodu z ubytování je host povinen zamykat hlavní vstupní dveře jak během dne, tak v noci.
16. Parkování vozidel hostů je možné na parkovišti s kamerovým systémem u penzionu. Ubytovatel neručí za případné odcizení či poškození vozidla nebo věci v něm.
17. V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 500,- Kč.
18. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji ani v jiných společenských prostorech apartmánového domu.
19. Po objektu se host pohybuje pouze v domácí (přezůvkové) obuvi. Je nepřípustné zde chodit zejména v lyžařských nebo snowboardových botách, pohorkách apod.
20. K uskladnění sportovních potřeb (lyže, snowboardy, běžky, sáně, boby apod.) je určen výlučně prostor lyžárny, kterou je host pokaždé povinen ve vlastním zájmu zamykat.
21. Hostům není dovoleno brát na pokoje jakékoli sportovní nářadí.
22. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánového domu. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech domu, nenese provozovatel apartmánového domu žádnou odpovědnost.
23. Ubytovací služby hradí host zpravidla před zahájením ubytování na bankovní účet.
24. Ubytování v apartmánovém domě je dovoleno osobám, který nevykazují příznaky infekčního onemocnění.
25. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení apartmánového domu a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.
26. V případě, že host nedodržuje ustanovení tohoto ubytovacího řádu, má vedení apartmánového domu právo od smlouvy na poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
27. Host přijetím ubytovaní souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.
28. Prosíme hosty, aby nepřemisťovali inventář (vybavení kuchyně) z apartmánu do jiného apartmánu. Každý apartmán má svůj vlastní inventář.
29. V době od 22:00 do 7:30. Host v apartmánovém domě dodržuje noční klid.
30. Krbová kamna ve společenských místnostech slouží pro vytvoření celkové pobytové pohody. Je zakázáno v nich spalovat jakýkoliv druh odpadu. K topení je určeno připravené dřevo nebo vlastní brikety.
31. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno v prostorách ubytování používat jakýkoliv otevřený oheň jako např. svíčky, prskavky a jinou pyrotechniku.
32. Vážení rodiče, při odchodu z herny prosíme Vás a Vaše děti o úklid hraček. Zajistíte tak společně s námi příjemný pobyt sobě i dalším hostům.
33. Prosíme hosty, nevylévejte olej do dřezu nebo do záchodu! Hrozí ucpaní kanalizace. Dejte ho prosím do skleničky.
34. V pokoji nebo společenských prostorech apartmánového domu není dovoleno bez souhlasu vedení apartmánového domu přemisťovat nábytek, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
35. Byty jsou hostům předávány bez závad. Pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu ihned nahlásil. Host odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo svou nedbalostí. Při zjištění závady má provozovatel právo požadovat patřičnou částku za poškozené zařízení.
36. Dojde-li k poškození apartmánu nebo k jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, uhradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za tyto dny, kdy nemohl být kvůli znečištění /poškození apartmán pronajímán.
37. Hotelová matrace nabízí dvě úrovně tuhosti, pokud Vám nevyhovuje, jednoduše si ji otočte. Matrace PUR T 32, taštičkové pružiny, potah aloe vera, splňuje vysoké nároky na kvalitní a zdravé spaní.
38. Rádi bychom vás informovali, že nemůžeme mít z důvodu hygieny veřejné toalety.
39. Není-li ubytovací doba předem sjednána, uvolní host pokoj nejpozději do 10:00 posledního dne ubytování. Neučiní-li tak, může mu provozovatel účtovat pobyt i za následující den.
40. Při odchodu z bytu je host povinen v den ukončení pobytu stáhnout ložní povlečení, uklidit nádobí z myčky, zhasnout světla, zavřít okna, vynést odpadky a klíč vložit do schránky (Master Lock), která je umístěná u dveří apartmánu, ve kterém host bydlel, nebo klíče nechat ve dveřích.

Závěrečná ustanovení
– Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.
– Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má ubytovací zařízení právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2022.
Ing. Monika Bajerová